Szybka i skuteczna izolacja kwasów nukleinowych z materiałów takich jak np. krew, kożuszek limfocytarny, ślina, osocze czy bloczki parafinowe stanowi krytyczne wąskie gardło dla dalszych zastosowań genomiki, takich jak sekwencjonowanie nowej generacji, ilościowy i cyfrowy PCR, testy oparte o chipy i wiele innych. Zmienne wskaźniki odzysku, obecność zanieczyszczeń i degradacja molekularna bezpośrednio wpływają na zdolność do generowania wysokiej jakości danych wykorzystywanych w dalszych badaniach genetycznych.

Zestawy chemagic™ stanowią idealne rozwiązanie tych wyzwań, łącząc dedykowane odczynniki i opatentowane przez firmę Chemagen kulki magnetyczne M-PVA. zaprojektowane w celu uzyskania wysokiej wydajności ultra czystych kwasów nukleinowych z różnego rodzaju próbek.

Ponadto, zestawy chemagic™ są przeznaczone do użytku z automatyzacją chemagic™, instrumentami do obsługi płynów i stojakami magnetycznymi umożliwiając oczyszczanie DNA i RNA z różnego rodzaju materiałów.

https://chemagen.com/products/kits-for-nucleic-acid-purification/