Od momentu odnalezienia w ludzkim osoczu krwi w latach 70-tych wolno krążącego DNA i RNA (ang. cell-free DNA/RNA, cfDNA/cfRNA) liczba ich zastosowań w badaniach klinicznych wzrasta każdego roku wykładniczo. Składa się na to fakt, że cfDNA/cfRNA są idealnym, nieinwazyjnym rodzajem biomarkerów chorobowych wykorzystywanych w identyfikacji szerokiego spektrum chorób. Przez ostatnie lata cząsteczki te był intensywnie stosowane jako narzędzia do takich zabiegów jak np. nieinwazyjne badania prenatalne, przeszczepy narządów miąższowych, badania przesiewowych w kierunku raka i monitorowania guzów. Ponadto, cfDNA znalazło również wykorzystane w wykrywaniu insulinooporności tkanki tłuszczowej czy innych zaburzeniach metabolicznych jak niealkoholowe stłuszczenie wątroby, cukrzyca typu 2 i powikłania cukrzycowe.

Aby jednak uzyskać odpowiedni wynik sekwencjonowania nowej generacji i dokładnej analizy danych niezbędne jest otrzymanie wysokiej jakości i czystości kwasów nukleinowych. W tym celu firma PerkinElmer stworzyła zestawy do izolacji kwasów nukleinowych chemagic™ i NextPrep™ zapewniających wysoką wydajność i jakość otrzymywanych cząsteczek cfDNA/cfRNA z osocza, surowicy i moczu, idealne nadających się do tworzenia bibliotek NGS.

Zestawy te oferują możliwość efektywnego kosztowo koncentrowania i analizowania wolnych kwasów nukleinowych zawartych w różnych objętościach osocza, surowicy oraz moczu, umożliwiając wykonanie badań przesiewowych pod kątem biomarkerów do płynnych biopsji lub innych klinicznych zastosowań badawczych. Ponadto, proponowane rozwiązania do przygotowywania próbek można w bardzo prosty sposób zautomatyzować, zapewniając większą standaryzację i oszczędność czasu.

https://perkinelmer-appliedgenomics.com/home/products/cfdna-cfrna-isolation/