Dyrektor zarządzającyMaciej Stopa

Koordynacja współpracy biznesowej i pomocy merytorycznej w zakresie:

  • sprzedaży oraz wynajmu spektrometrów mas sprzężonych z chromatografią cieczową LC-MS/MS
  • przygotowania oraz organizacji szkoleń, seminariów i prezentacji
  • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  • projektowania i wyposażania laboratorium w sprzęt niezbędny do badań
  • rozwoju nowych aplikacji

Prowadzenie rozmów i negocjacji w zakresie sprzedaży oraz rozwijania projektów kluczowych.

maciej.stopa@bioanalytic.com.pl