Sekwencjonowanie Nowej Generacji (NGS – ang. Next Generation Sequencing) jest to jedna z najnowocześniejszych technik biologii molekularnej posiadająca szerokie spektrum zastosowania. Na ten moment jej głównym obszarem zastosowania są badania związane z sekwencjonowaniem całych genomów, transkryptomów, analiza interakcji białko – DNA/RNA, analizy poziomu metylacji oraz badania w obszarze metegenomiki.

Sam proces sekwencjonowania można podzielić na trzy fazy: izolacja i składanie bibliotek DNA/RNA, amplifikacja matrycy i równoległe masowe sekwencjonowanie. Na rynku na ten moment występuje wiele platform dedykowanych do sekwencjonowania NGS, które różnią się jedynie i przeznaczeniem i poszczególnymi parametrami technicznymi.