Jednym z najważniejszych etapów we współczesnych laboratoriach biologii molekularnej, diagnostyki czy mikrobiologii jest izolacja DNA/RNA. Głównym założeniem tego procesu jest uzyskanie wysokiej jakości i czystości kwasów nukleinowych z różnorodnego materiału biologicznego bez względu na jego pochodzenie.

W zależności od dalszego przeznaczenia dobór metody izolacji zależy od:

  • rodzaju badanego kwasu nukleinowego jaki chcemy uzyskać́ (DNA genomowe, mitochondrialne, plazmidowe, RNA).
  • pochodzenia (np. roślinne, zwierzęce, bakteryjne czy wirusowe),
  • rodzaju materiału z jakiego przeprowadzamy izolację (krwi, płyny ustrojowych, tkanek, hodowli komórkowej czy bloczków parafiny),
  • oczekiwanych rezultatów (czystość́, jakość́, czas izolacji),
  • aplikacji (np. PCR, klonowanie, sekwencjonowanie, biobankowanie czy produkcja szczepionek)

Ponadto, proces ten pozwala na otrzymanie DNA/RNA biologicznie aktywnego, chemicznie stabilnego czy pozbawionego białek.

Technologia chemagen’u PerkinElmer jest kluczowym graczem w dziedzinie zautomatyzowanej izolacji kwasów nukleinowych z ogromnym doświadczeniem w opracowywaniu rozwiązań do oczyszczania DNA i RNA do zastosowań tak różnorodnych, jak sekwencjonowanie, typowanie HLA, biobankowanie i wykrywanie patogenów. Połączenie zastrzeżonej technologii chemagenu M-PVA Magnetic Bead z wysokowydajnymi instrumentami chemagenu zapewnia szybkie i wydajne oczyszczanie DNA i RNA z szerokiego zakresu typów próbek.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.