Jednym z krytycznym punktów w badaniach nad cząsteczkami RNA jest otrzymanie jej wysokiej jakości i czystości, niezdegradowanego izolatu. Punkt ten jest kluczowy, jeżeli zależy nam na sukcesie w dalszych etapach analizy z wykorzystaniem takich metod jak Nothtern blot, RT-PCR, mapowanie RNA, translacja in vitro, czy tworzenie bibliotek cDNA.  Efekt naszych dalszych badań często zależy od właściwego dopasowania metody na trzech etapach obróbki RNA: homogenizacji, izolacji oraz przechowywania wyizolowanego materiału.

W odróżnieniu od kwasu deoksyrybonukleinowego, RNA jest znacznie bardziej narażony na degradację w związku z powszechnie występującymi rybonukleazami. Enzymy te należące do klasy nukleaz charakteryzujące się dużą stabilnością i aktywnością. W celu pozbycia się RNaz ze środowiska traktuje się je chlorowodorkiem/izotiocyjanian guanidyny, który wykazuje bardzo silne właściwości degradujące białka. Komórka eukariotyczna zwykle zawiera ok. 10–30 pg całkowitego RNA, z czego 80–85% stanowi rRNA. mRNA stanowi w zależności od typu i stanu metabolicznego komórki ok. 1–5% jej całkowitego RNA. W związku z tym podczas pracy z RNA należy zachowywać dużą staranność, aby nie dopuścić do przedostania się rybonukleaz do próbek.

Firma PerkinElmer chemagen opracowała zestaw do automatycznej izolacji RNA SARS-CoV-2 o nazwie chemagic Viral DNA / RNA 300 Kit H96 (nr kat. CMG-1033-S). Proces izolacji trwa zaledwie 60 minut i tylko 31 minut przy zoptymalizowanym krótkim protokole. Oczyszczone RNA wirusa jest gotowe do dalszej analizy za pomocą RT-PCR.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.