Prawidłowe pobranie, transport i przechowywanie próbki warunkują otrzymanie prawidłowego i właściwego wyniku diagnostycznego. Dotyczy to wszystkich rodzajów materiału biologicznego pobieranego od pacjenta. Najczęściej w medycznej diagnostyce laboratoryjnej parametry fizyko – chemiczne oznaczane są w krwi lub moczu.

Tradycyjne pobieranie krwi wiąże się z wizytą w punkcie pobrań, bezpośrednim kontaktem z wykwalifikowanym personelem medycznym, właściwym dobraniem akcesoriów do pobrania, transportem i przechowywaniem badanego materiału, wykonaniem badania w reżimie czasowym od momentu próbkowania.

Czy można inaczej pobierać krew, łatwiej, szybciej i bardziej komfortowo dla pacjenta?

Tak, można. Wolumetryczne mikropróbkowanie absorpcyjne (z ang. Volumetric Absorptive Microsampling – VAMS®) jest rozwiązaniem idealnym.

Firma Neoteryx®  opracowała i opatentowała próbnik Mitra®.

Jego konstrukcja i unikalne podłoże absorbujące ciecze pozwala na pobranie w ciągu kilku sekund dokładnej objętości krwi włośniczkowej (10 ml lub 20 ml – w zależności od modelu próbnika) bez względu na lepkość krwi.

https://www.bio-diag.pl/wp-content/uploads/2021/03/image1.png

To innowacyjne rozwiązanie, umożliwia wiarygodną analizę ilościową wybranych związków chemicznych we krwi.

https://www.bio-diag.pl/wp-content/uploads/2021/03/image2.png

Jak prawidłowo pobrać krew używając próbnika Mitra®?

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Czy jest to rozwiązanie, które pozwala na wykonanie każdej analizy?

Nie. Mitra® została zaprojektowana na potrzeby badań farmakologicznych z udziałem zwierząt (gryzoni). Z powodzeniem znajduje jednak miejsce w programach badań klinicznych z udziałem ludzi. Ten sukces spowodował, że Mitra® włączana jest w rutynowy tryb leczenia i monitorowania długotrwałych terapii lekowych: immunosupresantami, antybiotykami, lekami przeciwpadaczkowymi. Dokładne analizy stężenia substancji aktywnych, a także ich metabolitów, pozwalają na efektywniejszy proces leczenia, zapobiegając działaniom niepożądanym.

W literaturze medycznej znajdujemy prace opisujące zastosowanie Mitry® w badaniach proteomicznych, metabolomicznych i wielu innych.

W dobie zachorowań na COVID – 19 próbniki Mitra® wykorzystywane są do analizy obecności przeciwciał w krwi.

VAMS® z zastosowaniem próbnika Mitra® to:

– przełom w technologii medycznej umożliwiający przeprowadzanie wiarygodnych analiz ilościowych z suchej krwi,

– pobieranie mikrolitrów krwi włośniczkowej z palca zamiast mililitrów z wkłucia żylnego,

– możliwość pobierania krwi w zaciszu domowym u pacjentów z dysfunkcjami poruszania się, seniorów, dzieci, osób z obniżoną odpornością organizmu,

– poprawa jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami poprzez monitoring stężenia leków w organizmie,

– obniżenie kosztów pobierania i transportu próbek krwi.

Ktoś powie: przecież od lat pobierana jest krew na bibułę – DBS (z ang. Dry Blood Spot – DBS) nie jest niczym nowym.

Tak, to prawda – w laboratoriach stosowane są metody analityczne tzw. suchej kropli krwi. W Polsce powszechnie wykorzystywane są do badań przesiewowych noworodków w kierunku niektórych chorób metabolicznych. Procedura pobrania krwi włośniczkowej na bibułę jest łatwiejsza, szybsza, przyjemniejsza dla każdego pacjenta. Prostszy jest także transport oraz utylizacja materiału po badaniu. Jest jednak pewne „ale” – analiza suchej kropli krwi pobranej na bibułę pozwala uzyskać wynik jakościowy, ale nie ilościowy. Diagności medyczni i lekarze najczęściej potrzebują wyników ilościowych, który będzie jednym z elementów postawienia trafnej diagnozy, ustalenia i monitorowania terapii.

Skąd te problemy?

Analizy laboratoryjne wykazały, że istnieje jedna krytyczna zmienna w standardowej procedurze DBS: wyniki poziomu hematokrytu we krwi, objętość czerwonych krwinek, jako procent próbki, mogą być mylące. W przypadku tradycyjnego DBS krew umieszcza się na specjalnej karcie i pozwala się jej rozprzestrzenić wsiąkając w bibułę. To, jak daleko rozprzestrzenia się próbka krwi, zależy od lepkości próbki. Jeśli krew rozprzestrzenia się powoli, lepkość krwi jest większa. Jeśli krew migruje szybko – krew jest nieco mniej lepka. Istniejący poziom hematokrytu analizowany w próbce może się różnić w zależności od poziomu nawodnienia organizmu pacjenta. Niższa lepkość – bardziej uwodnione próbki krwi rozprzestrzeniają się dalej po bibułce. Kiedy docelowy obszar próbki krwi jest wycinany z karty, analiza zwykle skutkuje niższym procentem czerwonych krwinek lub hematokrytu. Bardziej lepkie próbki będą wykazywać porównywalnie wyższy poziom hematokrytu.

Rozwiązaniem wydaje się być perforacja kart DBS, która ogranicza rozprzestrzenianie się krwi poprzez lepsze określenie obszaru pokrytego plamką, co skutkuje w miarę stałą objętością i dokładniejszym odczytem poziomu hematokrytu. To także nie jest „złoty środek”.

Czy istnieje sposób na pokonanie błędu wnoszonego przez hematokryt i uzyskanie wyników porównywalnych z wynikami uzyskanymi z „mokrej” krwi?

Tak! To właśnie VAMS® i Mitra® okazuje się najbardziej obiecującym rozwiązaniem problemu wnoszonego przez błąd hematokrytu przy zastosowaniu DBS.

Zapraszamy do kontaktu.