Odczynniki LC-MS – TDM – Therapeutic drug monitoring

Tandemowa spektrometria mas w połączeniu z chromatografią cieczową mas odnotowała ogromny wzrost popularności w laboratoriach klinicznych w ciągu ostatniej dekady. Oferuje analityczną specyficzność, która jest wyższa niż w przypadku testów immunologicznych lub w niektórych obszarach również w porównaniu z konwencjonalną HPLC. Technika ta obejmuje szereg zastosowań w diagnostyce klinicznej, w tym monitorowanie leków terapeutycznych (TDM), badania przesiewowe noworodków i analizę witaminy D. Chromsystems opracowuje kompletne rozwiązania, które są wszechstronnie walidowane i wspierane przez nasz zespół obsługi technicznej. Umożliwiamy laboratoriom klinicznym na całym świecie wykonywanie LC-MS / MS z maksymalną niezawodnością i minimalnym czasem wymaganym do konfiguracji i analizy instrumentu. Nasze zestawy zawierają wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory, których potrzebujesz, aby rozpocząć.