Odczynniki LC-MS – Nadużywanie leków/narkotyków

Nadużywanie narkotyków to jeden z największych problemów zdrowia publicznego na świecie, w tym używanie zarówno narkotyków nielegalnych, jak i leków na receptę. Marihuana jest zdecydowanie najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem w Europie. Na drugim miejscu znajdują się używki: kokaina, MDMA i amfetamina. W klasie opioidów heroina jest nadal najczęściej używanym narkotykiem. Badanie nadużywania narkotyków w medycynie sądowej pozwala ustalić zarówno nielegalne używanie narkotyków, jak i to, czy przestępstwo popełniono pod wpływem narkotyków. W trakcie leczenia narkomanów przeprowadza się również weryfikację abstynencji od narkotyków podczas terapii zastępczej i podtrzymującej. W medycynie pracy badania przesiewowe narkotyków są wykorzystywane do sprawdzenia abstynencji i określenia, czy pacjent jest zdolny do prowadzenia pojazdów. Dokładne testy mogą również pomóc uratować życie, gdy ktoś jest nieprzytomny.

-Docelowe badanie przesiewowe 108 leków i metabolitów w jednym cyklu

-Potwierdzenie ilościowe w ramach tego samego cyklu możliwe

-Proste przygotowanie próbki w połączeniu z dużą selektywnością i czułością metody

-wewnętrzne standardy dla prawie wszystkich analitów

https://chromsystems.com/en/products/drugs-of-abuse.html