Alkohol jest najczęściej spożywaną substancją odurzającą. Jednocześnie jest najbardziej niedocenianym powodem uzależnień.
Dane GUS pokazują, że obecnie statystyczny Polak wypija rocznie 10,6 litra alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus.
Co najmniej 90 tys. mężczyzn i 20 tys. kobiet w ciągu ostatnich 15 lat przedwcześnie zamarło w Polsce w wyniku chorób wywołanych alkoholem. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Polsce wielkość spożycia napojów alkoholowych będzie rosła. Wśród krajów europejskich nasz kraj jest w pierwszej piątce tych, w których przewiduje się największy wzrost w tym obszarze.
Dzięki oznaczaniu desialowanych izoform transferryny CDT można sprawdzić czy w ciągu ostatnich trzech tygodni utrzymana była abstynencja od alkoholu.
Dlatego coraz częściej stosuje się taką formę do rzetelnej diagnozy alkoholizmu.

https://chromsystems.com/en/products/chronic-alcohol-abuse/cdt-in-serum-binary-gradient-systems-hplc-54020%20&%2054020-500.html