Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi (TDM) dostarcza cennych informacji na temat rzeczywistego stężenia konkretnego leku we krwi. Pozwala to na utrzymanie właściwego stężenia leku, jednocześnie chroniąc przed przedawkowaniem, które może się wiązać z potencjalnie szkodliwymi skutkami ubocznymi. TDM stosuje się również do oceny przestrzegania przez pacjenta określonego schematu przyjmowania leków.