Zestaw do oznaczania antybiotyków w surowicy/osoczu jest produktem diagnostycznym in vitro do użytku w laboratoriach klinicznych.
Służy do ilościowego oznaczania ampicyliny, cefepimu, ceftazydymu, linezolidu, meropenemu i piperacyliny w próbkach surowicy i osocza w celu monitorowania stężenia tych antybiotyków we krwi pacjentów. Kalibratory i kontrole obejmują również sulbaktam * i tazobaktam * do uzyskiwania danych jakościowych (wymagana walidacja w laboratorium klienta).
https://chromsystems.com/en/antibiotics-in-serum-plasma-hplc-61000.html