To związki aktywne biologicznie, które odgrywają kluczową rolę w funkcjach fizjologicznych, takich jak aktywność mózgu, a także w regulacji temperatury ciała i pH żołądka. Powstają w organizmie człowieka w wyniku enzymatycznej dekarboksylacji z aminokwasów. Aminy biogenne, takie jak katecholaminy, są ważnymi parametrami w diagnostyce wielu chorób, np. guza chromochłonnego lub innych nowotworów układu nerwowego.